Školská rada

zakladni-skola-pribram-8-logo

Činnost školské rady

  • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
    Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • Schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
  • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Složení školské rady

Předsedkyně školské rady:
Ing. Naděžda Kozáková, kozakova@skolni.pb.cz

z řad pedagogických pracovníků školy byli zvoleni do 12. 9. 2026:
Ing. Naděžda Kozáková
Mgr. Ivana Šobrová

z řad zákonných zástupců žáků byli zvoleni do 12. 9. 2026:
Mgr. Michaela Zelenková
PhDr. František Bártík

zřizovatelem školy byli jmenováni do 31. 1. 2027:
Mgr. Roman Behún
Mgr. Petra Havlíková

Pravidla školské rady