Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2024/2025

Zápis se uskuteční v sobotu 13. 4. 2024 od 8:00 do 15:00 v budově školy.

Ve dnech od 18. 3. (8:00 hod.) do 12. 4. 2024 (12:00 hod.) bude na našich webových stránkách https://skolni.pb.cz/ zpřístupněn rezervační systém, v němž zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. Zároveň si rezervuje konkrétní čas zápisu.

Informace pro zákonné zástupce budoucích prvňáčků

  • Zapsány budou děti, které do 31. 8. 2024 dosáhnou věku 6 let, a děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.
  • Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu. Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.
  • Pokud přichází dítě po odkladu školní docházky z jiné školy, předloží zákonný zástupce rozhodnutí o odkladu.

Pro přijímání dětí do naší školy máme stanovena tato kritéria:

  • věk pro zahájení školní docházky
  • sourozenec na škole z nespádové oblasti školy

Počet přijímaných žáků do 1. tříd naší školy pro školní rok 2024/2025 je maximálně 120 žáků.

S dotazy se můžete obracet na zástupkyni ředitelky pro 1. st. Mgr. Ivanu Šobrovou, sobrova@skolni.pb.cz, telefon.: 777 300 769

Informace k odkladu školní docházky

  • Pokud zvažujete odklad školní docházky, je vhodné požádat o vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně v dostatečném předstihu před zápisem. 
  • Žádost o odklad podává zákonný zástupce při zápisu.
  • Do 31. 5. 2024 musí doložit dokumenty k odkladu, tj.:

– doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a 

– doporučení odborného lékaře (pediatra) či klinického psychologa. 

Pokud má zákonný zástupce podklady k odkladu již při zápisu, vyplní rovnou žádost o odklad a doloží vyjádření PPP a doporučení odborného lékaře. 

POZOR!  Pokud se rozhodnete požádat o odklad školní docházky, musí dítě povinně nastoupit na předškolní vzdělávání buď do mateřské školy, nebo do přípravné třídy na základní škole.