Základní škola, Příbram VIII, Školní 75

Škola pro život

zakladni-skola-pribram-8-logo

Aktuality

O škole

Základní škola ve Školní ulici je školou s rozšířenou výukou TV na 2. stupni (3 vyučovací hodiny týdně), zároveň umožňuje všestranný rozvoj žákům od 1. do 9. tříd (pestrou nabídkou zájmových kroužků aj. mimoškolních aktivit).

Škola disponuje nadstandardním areálem i prostorami pro výuku. Výuka žáků 1. a 2.stupně probíhá v oddělených pavilonech, rovněž školní družina má své herny v samostatné budově. Žákům je k dispozici sportovní areál školy, který mohou za příznivého počasí využívat i o přestávkách a po vyučování. Škola má množství dobře vybavených odborných učeben – žákovskou dílnu, kuchyňku, keramickou dílnu, učebny informatiky, jazyků či přírodních věd.

Přímo na škole působí pobočka dětského oddělení Knihovny Jana Drdy, se kterou úzce spolupracujeme a kde mohou žáci trávit volný čas před a po vyučování. 

Úspěchy žáků

Žáci se úspěšně zapojují do mnoha vědomostních a sportovních soutěží, prezentují své práce na výtvarných výstavách i za hranicemi regionu. Školní sbor Jásan opakovaně reprezentuje město Příbram. Pravidelně se umísťujeme na předních příčkách Školní sportovní ligy.
Praktické dovednosti žáků rozvíjíme v rámci dlouhodobých projektů typu Napiš pro mě, Finanční gramotnost, Dopravní výchova nebo Bezpečně online. Absolventi školy úspěšně pokračují ve studiu na jimi preferovaných středních školách.

Comenia Script

Rodiče oceňují výuku Comenia Script – druhu písma, které dětem přináší mnoho benefitů v podobě čitelného a téměř bezchybného psaní, rychlejšího nástupu čtení a tím spojenou lepší orientaci v ostatních předmětech či snadnější porozumění písemně zadaným úkolům, ať už je to slovním úlohám v matematice nebo při čtenářské gramotnosti.

Sport na škole

Vynikající vnitřní i venkovní sportovní areál umožňuje rozšířenou výuku tělocviku na 2. stupni a širokou nabídku sportovních kroužků a aktivit pro žáky 1.–9.ročníku. Během školní docházky zařazujeme výuku plavání a do 3., 5. a 7. ročníku zimní ozdravné kurzy spojené s výukou lyžování. Město Příbram podporuje sportovní aktivity v 1.–3. třídách projektem Trenéři do škol.

Výuka jazyků

V 1. a 2. třídě probíhá výuka angličtiny metodou Helen Doron, od 3. třídy mají děti standardně 3 hodiny angličtiny týdně. Žákům nabízíme kurzy Cambridge English, závěrečné zkoušky se konají ve spolupráci s Akcent IH Prague přímo v prostorách školy. V 7. třídě si žáci volí druhý cizí jazyk, němčinu nebo ruštinu. Škola sdílí zkušenosti s partnerskou školou v německém Freibergu, realizujeme krátkodobé výměnné pobyty žáků. Jsme aktivně zapojeni do programu Erasmus+ a platformy eTwinning.