Žákovský parlament

Členové žákovského parlamentu

Ondřej Kalivoda 7. D

PŘEDSEDA

 

Gabriela Valičková 5. B

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Adrian Shasivari 5. D

MÍSTOPŘEDSEDA

Matěj Brabec 6. B

MÍSTOPŘEDSEDA

Patrik Pollák 7. A

MÍSTOPŘEDSEDA

Matyáš Mokrý 7. B

MÍSTOPŘEDSEDA

 Marie Hampesiová 3. A

Kateřina Kotlanová 3. B

 Michal Pasák 3. C

 Michaela Mašková 4. A

 Jonáš Rosenbaum 4. B

 Jiří Štefan 4. C

  Michaela Šilhanová 5. A 

Filip Hacaperka 5. C

Daniel Máša 6. A

Tobiáš Adámek 6. C

Jan Duník 7. C

           Barbora Spěváková 8. A

                       Pavel Razim 8. B

                         Jiří Fedas 8. C

                    Tomáš Rišian 8. D

Karolína Šmatláková 9. A

Tomáš Toman 9. B

Michal Pulinger 9. C

Tomáš Havel 9. D

Aktuality

Mikulášská sbírka pro nemocné

Ve čtvrtek 23. listopadu si žáci, informovaní svými kamarády ze žákovského parlamentu, mohli vzít do školy drobnou hračku či pěknou knihu. A ne proto, aby se s nimi pochlubili, ale především z toho důvodu, že je přinesli jako dar. Spolek mediků českých totiž naši školu oslovil s prosbou o připojení se ke sbírce takových dárků, jež budou pak rozděleny do mikulášských balíčků. Ty následně poputují k dětem i seniorům, kteří tráví tyto předvánoční dny v některé z pražských nemocnic.

Sešly se nám pěkné hromádky knih, které šikovné členky parlamentu vázaly do pohodlně přenositelných balíčků. Stejně tak jsme plnili tři pytle hračkami, většinou plyšovými. 

Parlament děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili. Věřte, že tyto vaše drobnosti můžou nakonec znamenat velkou pomoc.

Parlament v jižních Čechách

Žákovský parlament, který tvoří zástupci celkem 25 tříd od třeťáků až po deváťáky, se opět po roce vydal na dvoudenní pobytový výjezd. Vloni jsme se podívali do Strakonic, letos jsme zůstali věrni jihočeskému regionu, cesta ale vedla tentokrát do Písku.

V něm jsme i přes omezený čas využili možnosti, jež toto město nabízí. Ubytovali jsme se v hotelu na zimním stadionu, na jídlo jsme docházeli do nedaleké příjemné restaurace umístěné na ostrově na řece Otavě. V sobotu nás zaujala nás komentovaná prohlídka v místní Sladovně, kde jsme se společně zamýšleli nad městy, jejich funkcemi a životem v nich. V nedaleké vodní elektrárně jsme pak měli takřka na dosah ruky zařízení, které už několik desetiletí přetváří energii proudící vody na energii, díky níž si můžeme třeba v pokoji rozsvítit. Nenechali jsme si ujít ani procházky městem, vyfotili se u místních pamětihodností a načerpávali sil do společné práce, která nás během tohoto školního roku čeká.

Páteční a sobotní čas byl tedy plnohodnotně vyplněn zajímavým programem i aktivitami, které měly za cíl i seznámení členů doposud rozličné skupiny, jež se během těchto dvou dní přeměnila na skupinu kamarádů a spolupracovníků. A to byl ten hlavní důvod, proč jsme opět po roce opustili prostředí školy a využili možnosti upevnit naše vztahy v místech kilometry vzdálených od naší školní budovy.

Celý program byl uspořádán jako součást projektu „Podpora demokratického přístupu na ZŠ Školní“, na jehož realizaci přispívá město Příbram, kterému patří poděkování za tuto podporu.

Žákovský parlament ve Strakonicích

Zástupci tříd od třetího do devátého ročníku, zvolení do žákovského parlamentu, se měli možnost zúčastnit krátkého dvoudenního výletu do jihočeských Strakonic. Cílem bylo především stmelení kolektivu 26 žáků rozdílného věku, různých zájmů a zaměření tak, aby se utvořila dobrá parta kolem zvoleného předsedy Honzy Rišiana (7.D) a pěti místopředsedů.

Cíl byl určitě splněn, děti vymýšlely další tematický den pro své spolužáky i učitele, hrály seznamovací hry, podívali jsme se i na strakonické zajímavosti a ochutnali jsme místní zmrzlinu. Ona i samotná cesta vlakem a autobusem mohla být pro některé z nás zajímavou zkušeností.

Děkujeme městu Příbram, které na aktivity žákovského parlamentu přispělo v rámci projektu „Podpora demokratického přístupu na ZŠ Školní“ a věříme, že i nadále bude parlament pomáhat vytvářet příjemné školní prostředí.

Jan Novotný, koordinátor parlamentu

Sbírka pro autistického chlapce 

Členové žákovského parlamentu  v rámci projektu Krabice od bot pořádané společností Charita Příbram podpořili s naší školou autistického chlapce Kubíka. Maminka mu koupila komunikační karty.