Žákovský parlament

Členové žákovského parlamentu

PŘEDSEDA

Jan Rišian 7. D

MÍSTOPŘEDSEDA

Ondřej Kalivoda 6. D

MÍSTOPŘEDSEDA

Tomáš Toman 8. B

MÍSTOPŘEDSEDA

Tomáš Havel 8. D

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Ester Zuskačová 9. B

MÍSTOPŘEDSEDKYNĚ

Gabriela Studená 9. D

Lukáš Prokš 3. A

Jonáš Rosenbaum 3. B

Adriana Stehlíková 3. C

Isabella Dražanová 4. A

Gabriela Valičková 4. B

Filip Hacaperka 4. C

Adrian Shasivari  4. D

Viktorie Stehlíková 5. A

Andrea Vošahlíková 5. B

Jiří Červenka 5. C

Patrik Pollák 6. A

Matyáš Mokrý 6. B

Jan Duník 6. C

Magdalena Cinertová 7. A

Pavel Razim 7. B

Kryštof Sedláček 7. C

David Hutera 8. A

Linda Suplinčáková 8. C

Nina Jandová 9. A

Ho Sy Duc 9. C

Aktuality

Žákovský parlament ve Strakonicích

Zástupci tříd od třetího do devátého ročníku, zvolení do žákovského parlamentu, se měli možnost zúčastnit krátkého dvoudenního výletu do jihočeských Strakonic. Cílem bylo především stmelení kolektivu 26 žáků rozdílného věku, různých zájmů a zaměření tak, aby se utvořila dobrá parta kolem zvoleného předsedy Honzy Rišiana (7.D) a pěti místopředsedů.

Cíl byl určitě splněn, děti vymýšlely další tematický den pro své spolužáky i učitele, hrály seznamovací hry, podívali jsme se i na strakonické zajímavosti a ochutnali jsme místní zmrzlinu. Ona i samotná cesta vlakem a autobusem mohla být pro některé z nás zajímavou zkušeností.

Děkujeme městu Příbram, které na aktivity žákovského parlamentu přispělo v rámci projektu „Podpora demokratického přístupu na ZŠ Školní“ a věříme, že i nadále bude parlament pomáhat vytvářet příjemné školní prostředí.

Jan Novotný, koordinátor parlamentu

Sbírka pro autistického chlapce 

Členové žákovského parlamentu  v rámci projektu Krabice od bot pořádané společností Charita Příbram podpořili s naší školou autistického chlapce Kubíka. Maminka mu koupila komunikační karty.