Informace pro žáky 9. tříd

Milí deváťáci,

za všechny zaměstnance školy gratuluji k úspěšnému složení zkoušek a přijetí na vybrané střední školy. Vím, že naprostou většinu z vás výsledky potěšily. Pokud s přijímacím řízením nejste spokojeni, podívejte se v google učebně, nebo v  připojeném odkazu,  jaké možnosti dále máte. Potřebujete-li pomoci, obracejte se na kariérové poradce (Ing.Eliášovou, Ing.Karase) či paní zástupkyni Mgr.Krešovou.

Klára Karlíková

Důležité informace k přijímacím zkouškám 2024

Vše potřebné naleznete v odkazu níže:

 

 

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2023/2024

Ministerstvo   školství, mládeže   a   tělovýchovy stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia, ve školním roce 2023/2024.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:

  1. termín: pátek 12. dubna 2024
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  1. termín: úterý 16. dubna 2024
  2. termín: středa 17. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  1. termín: pondělí 29. dubna 2024
  2. termín: úterý 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři. Do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2024, do oborů vzdělání v konzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31.ledna 2024. V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2024, tento obor vzdělání však koná i jednotnou přijímací zkoušku v termínech uvedených výše.