Kontakty

Adresa školy:
Základní škola, Školní 75, Příbram VIII, 26101

Kancelář školy:

Pondělí–úterý: 7.00–14.00 h
Středa: 7.00–16.00 h
Čtvrtek–pátek: 7.00–14.00 h

IČO: 42 730 422
DIČ: CZ42 730 422

Telefon/fax: +420 318 626 491 (vrátnice, přepojíme vás)

Bankovní spojení: 1600024684/0600

www: skolni.pb.cz

ID schránky: 4k8kvcj

Vedení školy

Ředitelka školy

Ing. Klára Karlíková
karlikova@skolni.pb.cz
Tel.: +420 724 244 154

Zástupkyně pro 1. stupeň

Mgr. Ivana Šobrová
sobrova@skolni.pb.cz
Tel.: +420 777 300 769

Zástupkyně pro 2. stupeň,
preventistka

Mgr. Jaroslava Krešová
kresova@skolni.pb.cz
Tel.: +420 774 349 379

Zástupce ředitelky pro věci organizační, koordinátor EVVO

Mgr. Jan Hradecký
hradecky@skolni.pb.cz

Vedoucí ŠD

Jitka Kupková
kupkova@skolni.pb.cz
Tel.: +420 607 058 264

Statutární zástupkyně školy

Mgr. Eva Šináglová 
sinaglova@skolni.pb
Tel.: 607 058 743

Kancelář

Finanční účetní, ekonomka

Martina Karasová
karasova@skolni.pb.cz

Mzdová účetní

Vladimíra Vitoušová
vitousova@skolni.pb.cz

Správce a metodik ICT

Mgr. Petr Noha
noha@skolni.pb.cz

Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce a metodik prevence 1. stupeň

Mgr. Jana Cingelová
cingelova@skolni.pb.cz

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň,
kariérová poradkyně

Ing. Nikol Eliášová
eliasova.n@skolni.pb.cz 

Školní psycholog

Mgr. Martin Semrád
psychologsemrad@gmail.com

Sociální pedagog

Mgr. Denisa Strakulová

strakulova@skolni.pb.cz

Tel.: +420 720 825 336

Speciální pedagog

Mgr. Eva Šináglová
sinaglova@skolni.pb.cz