Školní družina

Provoz:
Ranní družina: 6.00–8.00 h.
Odpolední družina: 11.45–17.00 h.

Vedoucí vychovatelka: Jitka Kupková
telefon:  607 058 264
e-mail: kupkova@skolni.pb.cz 

Telefonní čísla do ŠD:
pí. Kupková: 607 058 264 (1. a 2. oddělení)
pí. Roubová: 607 057 581 (3. a 4. oddělení)
pí. Kaiserová: 607 058 236 (5.–9. oddělení) 

Aktuality

Velikonoce v Hornickém muzeu

Velikonoce v Hornickém muzeu

Během března děti z 1., 2, 3. a 6. oddělení školní družiny navštívili příbramský Hornický domeček, který pro ně měl připravený rozmanitý velikonoční program.

číst více
O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola

V měsíci dubnu jsme se zaměřili v rámci digitální gramotnosti i na oblast Youtuberů neboli Yterů.

číst více
Odchody z družiny

Odchody z družiny

Pozor čtěte! Změna v samostatných odchodech ze školní družiny. Vše se dozvíte v následujícím příspěvku.

číst více
Novák Fest

Novák Fest

V neděli 18. 6. se setkali rodiče, vychovatelky a děti na tradiční akci zvané Novák Fest, tento rok byla tématem „Cesta kolem světa“.

číst více
Prázdninové hrátky

Prázdninové hrátky

Ještě před začátkem prázdnin připravily paní družinářky dětem hrátky, které je měly nalákat právě na letní volno.

číst více

Základní informace

Školní družina provozuje devět samostatných oddělení s pracovnou a hernou, která jsou umístěna v hlavní budově. Oddělení jsou vybavena novým nábytkem a všichni žáci mají k dispozici šatní skříňky. Podle potřeb jednotlivých oddělení je pravidelně obnovováno vybavení: hračky, hry, sportovní náčiní a pomůcky pro zájmové činnosti. K relaxaci a odpočinkové činnosti byly do všech oddělení zakoupeny rozkládací matrace. ŠD dále  využívá areál tělocvičen, počítačovou učebnu, kuchyňku, společenskou místnost, knihovnu J. Drdy, školní zahradu a zážitkový areál. Oddělení jsou věkově smíšená pro žáky 1.–3. tříd a dvě oddělení pro starší žáky 3.–5. tříd. Skladba činností – oddychové, rekreační, spontánní, zájmové, příprava na vyučování a příležitostné akce  jsou realizovány s přihlédnutím na individuální potřeby žáků, s ohledem na dobrovolnost a aktuální podmínky školy.

Elektronický odchodový systém Bellhop: vyzvedávaní dětí na čip nebo samostatný odchod dětí

Zápis do školní družiny probíhá vždy první školní den od 7.30 h. do 11.30 h. v hlavní budově školy.

BELLHOP

Vážení rodiče,
v naší škole je pro Vás a Vaše děti zaveden moderní způsob vyzvedávání dětí ze školní družiny. Jedná se o elektronický systém BELLhop, který přináší bezpečnější, příjemnější a mnohem hygieničtější způsob vyzvedávání dětí ze ŠD.

Systém je velice jednoduchý a je založený na identifikačních čipech, které vlastní osoby oprávněné dítě vyzvedávat (rodič, prarodič, sourozenec, teta, strýc atd.). Pro vyzvedávání dětí je po příchodu do školy pouze potřeba přiložit čip na terminál a tam se zobrazí požadované informace. Vše probíhá bezkontaktně, do školy se nevstupuje a tím odpadá hygienické riziko při dotyku.

Tento čipový systém navíc vše naprosto zjednoduší pro vyzvedávající osoby – i ten, kdo přijde vyzvednout dítě poprvé, či chodí jen občas, nemusí pracně hledat, do kterého oddělení jeho dítě chodí, kam se děti v který čas přesouvají. SYSTÉM VŠE UDĚLÁ ZA VÁS! Prostě jen přiložíte svůj čip a informace o tom, že jste přišli vyzvednout dítě, se ihned zobrazí na monitoru konkrétní paní vychovatelky a dítě vám bude posláno. Na displeji terminálu se vyzvedávající osobě také okamžitě zobrazí, jestli je možné dítě vyzvednout, nebo zdali je ještě na obědě, odešlo do kroužku či celé oddělení je na školní zahradě nebo má aktivitu, při které dítě nelze vyzvednou (rodiče písemně informováni). Významným přínosem systému BELLhop je, že se zvyšuje bezpečnost provozu školní družiny, komfort a hygienická hlediska pro vyzvedávající osoby. Věříme, že i přes nutnost zvyknout si při vyzvedávání dětí na jiná pravidla oceníte zkvalitnění služeb, které školní družina díky systému BELLhop bude poskytovat vám i vašim dětem.

OBJEDNÁVKA ČIPU:

Cena jednoho čipu je 100 Kč. Čipy jsou nevratné, ale slouží k vyzvedávání dětí po celou dobu jejich docházky do školní družiny. Pro objednání čipů rodiče vyplní formulář se základními údaji – jméno dítěte, třídu, počet kusů čipů, jméno a pozici každého vlastníka čipu, který za něj bude zodpovídat. Škola potom hromadně odešle objednávku na počet čipů a po jejich obdržení a načipování informací si rodiče budou moci své individuální čipy zakoupit prostřednictvím online pokladny.

Systém funguje tak, že vychovatelka podle čipu vždy na monitoru vidí, kdo dítě vyzvedává. Tato osoba musí být uvedena v zápisním lístku do ŠD!!! Čipy jsou přenosné! Pokud z nějakého důvodu nebudete moci své dítě z družiny vyzvednout a svůj čip půjčíte třeba sousedce nebo kamarádce, aby vaše dítě vyzvedla, je to jen na vaší zodpovědnosti, v systému se zobrazí váš čip a dítě bude posláno domů. Na jeden čip nelze vyzvedávat více dětí. V případě, že školní družinu navštěvují sourozenci a odchází domů ve stejný čas, stačí rodině čipy na
staršího z nich, který může mladšího sourozence vyzvedávat, pokud bude uveden v zápisním lístku. Je potřeba mít alespoň jeden čip na mladšího sourozence pro případ nemoci staršího nebo různých odchodů z ŠD. Čip je prázdný, bez loga či značek. Důvodem je, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu či ke komu patří.
Samozřejmě i nadále  zůstává zachovaná možnost, že dítě bude odcházet z družiny samo, a potom pro rodiče odpadá nutnost jakýkoliv čip pořizovat, to však musí být jasně uvedeno na přihlášce do ŠD. Termín vydávání čipů a spuštění tohoto systému Vám bude oznámen.

JAK ČIPY POUŽÍVAT:

Čip přiložíte k terminálu u vchodu školy a ten vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno vašeho dítěte. Pokud se načtení čipu nezdaří, budete upozorněni dlouhým akustickým signálem a textovým oznámením o chybě načítání. K tomu může nejčastěji dojít tak, že máte u sebe více různých čipů a terminál načte jiný čip než ten, který je určený pro vyzvednutí dítěte ze ŠD.
Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do příslušného oddělení a následně vám vychovatelka dítě pošle na vrátnici. Pokud budete čekat delší dobu, svůj požadavek opakujte. Prosíme o trpělivost. Osobní vyzvedávání by vyžadovalo čas, který si člověk ani neuvědomuje. I děti tento čas budou potřebovat. Uklízí hračky, mohou být na WC, v knihovně, oblékají se, někteří budou odcházet až z 2. patra. Pokud budete vyzvedávat v čase 15.30–16.00, doba přechodů do sběrných oddělení, vašemu požadavku může být vyhověno až po předání dětí.

INFORMACE K TERMINÁLU, ČASY VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

Místo, kde se oddělení nachází, se vám zobrazí po přiložení čipu. Jsou uloženy tyto možnosti:

Ve škole: nacházíme se v oddělení, zobrazí se jméno vašeho dítěte, po tomto oznámení čekejte na
příchod dítěte. Děti dochází k vrátnici samostatně. Je možné je vyzvedávat v časech 12.00–13.30
15.00–17.00

Oběd: jsme v jídelně, žádáme o strpení, než budou děti po obědě, po 4. vyuč. hodině návrat do ŠD
12.30, po 5. vyuč. hodině 13.25, čip musí být přiložen k terminálu před 13.30 h.

Doba nevyzvedávání, zájmový kroužek: budete upozorněni, že vyzvedávat nelze, a proto se nám
vaše čipnutí v systému nezobrazí, děti se nevyzvedávají v době 13.30–15.00, aktivace čipu dítěte na
zájmovém kroužku se uskuteční až po jeho návratu, v obou případech je třeba načtení čipu opakovat.

Zahrada: oddělení je v prostoru školní zahrady, dítě může být vyzvednuto pouze až po načtení čipu, nelze vyzvednout přímo ze školní zahrady, váš požadavek musí být v systému uložen.

ODCHOD PO VYUČOVÁNÍ:

Třídní učitelka děti neuvolňuje.
Pokud si dítě potřebujete vyzvednout ihned po vyučování, může odejít samostatným odchodem na základě žádosti o uvolnění až po předání dětí do ŠD. V žádosti uvádějte čas S 12.00 (4 h.), S 12.50 (5 h.), vyzvedávající osoba počká na dítě před vrátnicí.

VYZVEDÁVÁNÍ STARŠÍMI SOUROZENCI – VYUČOVÁNÍ DO 13.35 H.:

Dítě odejde samostatným odchodem na základě žádosti o uvolnění – S 13.30 a sourozenci se potkají
před vrátnicí nebo na základě písemného sdělení rodičů bude dítě čekat na vrátnici (vrátnice informuje
vychovatelku o odchodu dítěte).

SITUACE, KTERÉ MOHOU NASTAT:

 • V případě neúspěchu v načtení čipu, nebo pokud se vyzvedávající osoba nebudete moci prokázat čipem,
  vrátnice uvědomí vychovatelku a ta po ověření, že tato osoba je oprávněna k vyzvednutí, dítě uvolní. Vyzvedávající osoba na vrátnici prokáže svoji totožnost nebo vyplní formulář o převzetí žáka. Pokud přijde osoba, která není uvedena v zápisním lístku, předloží i písemné pověření zákonného
  zástupce.
 • Při ztrátě čipu co nejdříve informujte svoji vychovatelku nebo přímo vedoucí vychovatelku.
  Nahlásíte, na jaké jméno byl zaregistrován. Čip bude deaktivován, nebude tak možné ho zneužít.
  Následně pak můžete získat čip nový.

SAMOSTATNÝ ODCHOD Z ŠD

Stálé samostatné odchody jsou uloženy do systému a jsou dané zápisním lístkem nebo žádostí o změnu odchodů k určitému datu.
Časy odchodů dětí: 12.00–13.30, 15.00–17.00
Odchod po vyučování nebo změnu odchodu na konkrétní den dítě doloží žádostí na uvolnění a předá
vychovatelce osobně. Využívejte pouze v nezbytných případech.
Třídní učitelka dítě po vyučování neuvolňuje.
U odchodů po vyučování uvádějte čas S 12.00 (4 h.), S 12.50 (5 h.)

OBECNÉ INFORMACE

VYZVEDNUTÍ NEMOCNÉHO DÍTĚTE, OSOBNÍ KONTAKT S VYCHOVATELKOU:
Vstup rodiče do školy bude umožněn po předběžné dohodě – rodič, vychovatelka, vrátnice.

RANNÍ PROVOZ:
6.00–8.00 h.
Rodiče do školy nevstupují. Rodič nebo dítě zvonkem upozorní vrátnici, během akustického signálu je možné dveře otevřít. Dítě se v přízemí ohlásí vychovatelce, která zajistí přechod dítěte do oddělení. Vstup do ranní družiny je možný do 7.30 h.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte vedoucí vychovatelku ŠD Jitku Kupkovou
telefon: 607 058 264, 318 62 6315, email: kupkova@skolni.pb.cz

Další informace

Provoz ŠD o prázdninách
V době školních prázdnin nabízíme možnost umístění dítěte do školní družiny za těchto podmínek:

 • provoz bude zajištěn pro zapsané děti ve ŠD
 • při počtu 20 žáků bude otevřeno oddělení ŠD
 • bude zajištěno stravování ve ŠJ za cenu oběda 100 Kč
 • bude upravena provozní doba od 8.00 do 15.00 h.
 • provoz o hlavních prázdninách – úplata za provoz

S dotazy a přihlášením dětí se obracejte na: kupkova@skolni.pb.cz 

Obsazení oddělení

Dokumenty pro rodiče

Zápisní lístek do ŠD

Objednávka čipů pro vyzvedávání dětí

Žádost o samostatný odchod na určitý den

Žádost o změnu stálých samostatných odchodů

Žádost na uvolnění do knihovny

Pověření zákonných zástupců k vyzvednutí dítěte

Zápisní lístek – školní kroužek

Žádost na odhlášení od 2. pololetí
Žádost o změnu docházky od 2. pololetí na1x, 2x týdně

Další dokumenty

BELLHOP – elektronický odchodový systém

Řád školní družiny

Směrnice pro úplatu za zájmové vzdělávání