Výlet na Svatou Horu

Ve školní družině to prostě žije a nejinak tomu bylo i v měsíci dubnu. Ve druhém a šestém oddělení se rozhodlo o návštěvě poutního místa Svatá Hora. Poté, co paní vychovatelky ve spolupráci s rodiči vybraly vhodný prohlídkový okruh, mohla se plánovat samotná cesta. Výlet na Svatou Horu byl samozřejmě turistický, takže v určený den přišly děti do školy s batůžkem navíc. Děti byly natěšené a cesta ubíhala klidně a celkem rychle. Po příchodu na Svatou Horu na nás čekala velice příjemná paní průvodkyně, která nás provedla ambity, ukázala nám všechny rohové kaple, kde nám vysvětlila, proč se jmenují podle měst, vzala nás do vzácné kaple svaté Máří Magdalény, kterou v 17. století postavili jako umělou jeskyni. Na závěr jsme navštívili baziliku se soškou svatohorské panenky Marie a stříbrným oltářem. Celá prohlídka byla uzpůsobená věku dětí a byla velmi zajímavá. Nakonec si děti mohly koupit v místním obchůdku nějaký suvenýrek nebo teplou svatohorskou oplatku. Po malém občerstvení jsme se vydali na cestu zpět, která nám opět ubíhala velice rychle. Výlet se všem líbil a už nyní se děti těší, kam půjdeme příště.

Jitka a Barbora Kupkovy, vychovatelky 2. a 6. oddělení ŠD