Výjezd do Polska v rámci projektu V4

Ve druhé polovině května (v termínu 15.–⁠19. 5.) se uskutečnila 2. část projektu financovaného z fondu V4. Projekt je založen na spolupráci České republiky a Polska. 1. část proběhla v březnu na naší škole. Přišla tedy chvíle, kdy naši zástupci odjeli dokončit projekt a upevnit naše vztahy s polskými přáteli. 

Tématem projektu je „well-being“*.

*well-being = dle WHO obraz celkového duševního zdraví; celková pohoda jedince

Paní učitelky Martina Čmuchařová a Nikol Eliášová odjely s dětmi v pondělí časně ráno směr Varšava-Zakret. Během pěti dnů, které strávili naši svěřenci na Smart School, zažili mnoho zajímavých chvil.

Po uvítání si žáci prohlédli školu, vyzkoušeli si různé aktivity zaměřené na management stresu, techniky dýchání či pohybové aktivity. Dále byly pro děti připraveny všelijaké hry – například procházka s úkoly. Konec prvního dne se nesl na vlně barbecue, přičemž se sedělo u ohně a opékaly buřty.

Program dalších dnů u našich polských přátel byl velmi pestrý, plný well-beingových her, aktivit a diskusí, také společně strávených chvil např. ve sportovním centru při praxi jógy nebo při procházce centrem Varšavy s návštěvou vyhlídky a Chopinova muzea. Děkujeme polským přátelům za vřelé přijetí a péči, bohatý program, prohloubení tématu well-being, pevnější přátelství a mnoho nezapomenutelných zážitků. Neradi se loučíme a máme na paměti tato slova: „This is just the beginning“ 😉. Doufáme v pokračování naší spolupráce.

Organizátorky projektu Mgr. Martina Čmuchařová, Ing. Nikol Eliášová

Ed. Bc. Michaela Kvasnicová