Velikonoce v hornickém domečku

Koncem měsíce března a začátkem dubna hornické muzeum pořádalo další pravidelnou akci „Velikonoce v Hornickém domku“, která vychází ze skutečného života obyvatel Příbrami, Březových Hor a blízkých vesnic v době kolem přelomu 19. a 20. století. Na tuto akci se také vydaly děti z naší školní družiny. V domečku si mohly vyzkoušet zdobení velikonočních vajíček horkým voskem, výrobu klasické hrkačky, pečení jidášků, zdobení svatých obrázků, pletení pomlázky, ale rovněž se dozvěděly, proč jednotlivé zvyky vznikly. Celá akce byla opět velmi pěkně připravená a děti odcházely nadšené.

Za školní družinu vychovatelka Jitka Kupková