Stávka zaměstnanců škol 27.11.2023

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
zamýšlené změny ve financování regionálního školství vnímá většina zaměstnanců školy jako velmi znepokojivé a ohrožující kvalitu vzdělávání našich dětí. Zhruba třetina pedagogů se proto rozhodla připojit v pondělí 27.11.2023 k avizované stávce formou neplacené neúčasti v zaměstnání. Škola nebude schopna realizovat výuku pro všechny žáky v plném rozsahu.  Třídní učitelé seznámí rodiče s provizorním rozvrhem nejpozději v pátek 24.11. 
Děkujeme za pochopení.