Školní družina drakovi na stopě

Na začátku měsíce října připravila knihovna Jana Drdy stopovací hru s názvem „Drakovi na stopě“. Děti z druhého oddělení školní družiny se rozhodly, že se této hry zúčastní, a tak se ve čtvrtek 6. října vydaly na cestu s cílem najít „dračí stopy“.

Během cesty zjistily, že stopy nezanechal jen jeden drak, ale celkem sedm. Hlavním úkolem bylo, podle instrukcí z knihovny, najít sedm krabiček, které byly ukryty v prostorách Žežických skal. V každé krabičce byly informace o jednom drakovi, který se na daném místě vyskytuje, úkol a razítko. Nebylo vždy lehké místo s krabičkou najít, i přesto se nám to však povedlo. Děti měly radost z jejich nalezení a velice je bavilo plnit připravené jednoduché úkoly. Nalezením krabičky jsme získali otisk razítka do hrací kartičky, kterou jsme odevzdali v knihovně, a nyní už se těšíme na slíbenou odměnu.

Děti si zábavné odpoledne velice užily a už nyní se těší na další pátrací hru.

Jitka Kupková, vychovatelka 2. oddělení ŠD