Říjen na V. oddělení ŠD

Říjen… asi nejbarevnější měsíc v roce, který nás inspiroval k výtvarné i rukodělné činnosti – výrobě dekorací, práci s kresbou, linií i netradičními výtvarnými technikami.

Říjen… měsíc prvního seznámení se s jógou a cvičitelkou Zuzkou, která nás bude provázet po celý školní rok.

Říjen… a návštěva naší školní knihovny s poutavým čtením a aktivitami, které nás pobavily.

Říjen… a časopis Junior – poznávání a seznamování se s unikátními přírodními jevy, poznávání našich dějin a úžasné práce našich předků při budování nejrozmanitějších staveb.

Říjen… a první letošní návštěva školní kuchyňky, kde jsme zpracovali jablíčka a upekli si voňavý a slaďoučký jablečný závin.

Říjen… poučil, pobavil, inspiroval, dovolil nám pobyt v přírodě, relaxaci a zábavu. Uvidíme, jaké zajímavosti nás čekají v následujícím, jistě neméně obohacujícíkm listopadu. 

Jana Kabátová, vychovatelka 5. oddělení ŠD