Rej masek 

Na tradiční březnový rej masek se každý z nás velmi těšil. Všichni se zapojili do přípravy masek, děti si je buď samy vyráběly, nebo jim je přichystali rodiče a přinesly si je z domova.

Na karnevalu se sešlo mnoho různých postav – princezny, víly, kouzelníci, čarodějnice, spidermani, kostlivci, sportovci, hasiči a plno dalších a předvedli se při tanečním reji, obohaceném o spoustu zajímavých a hlavně zábavných soutěží, například populární tanec s balónkem mezi čely, tanec na novinách, předávání koštěte, posílání balónku za zády, putující obálka s úkoly, závod v pytli a další. Vítězové získali sladkou odměnu.

Po celé odpoledne se všichni dobře bavili, děti se příjemně rozdováděly a odcházely domů spokojené. Někteří se ani nechtěli převlékat z kostýmů na cestu domů.

Tyto akce rádi pořádáme, protože na rozzářených očích dětí vidíme, že je to baví a na tom nám nejvíc záleží.

Vychovatelky školní družiny.