Ptačí budky

V zážitkovém areálu naší školy je umístěno na stromech několik ptačích budek a školní družina o ně pečuje v rámci environmentální výchovy již několik let. Vždy na jaře a na podzim je potřeba budky vyčistit a připravit pro ptáčky (před hnízděním a také na zimu, neboť i v zimě se ptáčci rádi v budkách ukryjí). S dětmi z našich oddělení školní družiny jsme všechny budky vyčistili. Pro většinu z nich to byl velký zážitek, protože nikdy tento proces neviděly. Jsme rádi, že děti tato činnost zajímala a nám se podařilo je v zájmu o přírodu podpořit.

Za vychovatelky ŠD V. Kaiserová a I. Ščerbanovská