Provoz školní družiny o ředitelském volnu 29.9.2023

  • závazné přihlášení nejpozději do 15.9.2023
  • provoz bude zajištěn pro zapsané děti ve ŠD
  • minimální počet žáků pro otevření oddělení je 20
  • bude zajištěno stravování ve ŠJ za cenu oběda 100 Kč
  • bude upravena provozní doba od 8.00 do 15.00 h.
  • přihlášení oběda zajišťují rodiče

S dotazy a přihlášením dětí se obracejte na: kupkova@skolni.pb.cz