Projektový den

Úterý 14. listopadu 2023 se v naší škole neslo ve znamení projektového Dne jazyků, který byl uspořádán pro žáky od čtvrté třídy až po deváťáky. Paní učitelky a páni učitelé se stali průvodci po různých zajímavých zemích, o nichž jsme se díky práci všech přítomných dospělých i dětí dozvěděli spoustu novinek nejen z hlediska jazykové různorodosti, ale například i pestrosti kulinářské.

4. a 5. třídy 1. stupně pracovaly ve smíšených skupinkách. Každá kmenová třída se přeměnila na jednu ze sedmi projektových zemí – Maďarsko, Austrálie, Anglie, Jihoafrická republika, Ukrajina, Španělsko a Dánsko. V každé třídě byly utvořeny skupinky po 3–4 dětech, které se vydaly do zvolených či přidělených zemí. První dvě vyučovací hodiny byly věnovány sběru různorodých informací a meziročníkové spolupráci. Následující dvě hodiny strávily děti již ve svých kmenových třídách, kde v dané skupince zpracovávaly prezentační materiál (tedy plakát se všemi fakty a zajímavostmi země, jíž se předchozí dvě hodiny zabývaly). Poslední hodina byla hodinou prezentací a sdílení. Projektový den byl zakončen závěrečným kahootem, který „orazítkoval“ nabyté znalosti a novou spolupráci. 

Na druhém stupni byli žáci rozděleni do velmi různorodých skupin, v nichž první polovinu dne pracovali na zadaném státu a jeho charakteristikách, včetně těch jazykových. Takže jsme se dozvěděli, že naučit se všechny úřední jazyky používané ve Švýcarsku bude docela výzva, zkusili jsme si pozdravy v estonštině nebo jsme se snažili o napočítání od jedné do deseti v italštině či francouzštině. Dále jsme se věnovali severským zemím, kterými byly Norsko, Dánsko a Island, a tudíž jsme mohli informace daných zemí porovnávat s velmi odlišným Řeckem. Ukrajinští spolužáci pak ve své skupině připravili zajímavosti o své domovině i jazyku, vše pak měli žáci a žákyně možnost představit před svými třídami. 

Ve škole jsme si díky tomuto dni dokázali, že i tento na první pohled volnější způsob trávení času dokážeme přetavit v nově nabyté znalosti i schopnosti. Například ve schopnosti pracovat s víceméně neznámými lidmi, které jsme doposud jen letmo zahlédli na chodbách a s nimiž se nyní můžeme i přátelsky pozdravit a prohodit pár slov. A škola je přece i o těchto významných drobnostech.

Jan Novotný, koordinátor projektu; Michaela Kvasnicová