Přednášky v rámci projektu O2 Chytrá škola

Během čtvrtečního dopoledne dne 6.6. proběhly pro žáky 8. a 9. ročníků preventivní programy od společnosti O2 Chytrá škola o následujících tématech: Návykové prvky her a sítí a Nebezpečný obsah internetu – pornografie.  Velmi zajímavou formou se jednotlivé třídy s odbornicemi na stanovenou problematiku seznámily a mnohdy pouze si uvědomily úskalí hraní internetových her. Žáci si připomněli a pojmenovali čas strávený za sebe na sítích a jaké problémy sítě a hraní her lidem přináší. Na druhou stranu také byly nabídnuty možnosti, jak překonat tento zlozvyk a nahradit sledování sítí a hraní her zajímavější aktivitou a činnostmi. Žáci se zájmem poslouchali, aktivně se účastnili interaktivních činností přinášejících mnoho zajímavých a nových znalostí v těchto oblastech.

Děkujeme za tyto možnosti přinášející dětem důležité informace do jejích způsobu trávení volného času.

ing. Eliášová Nikol