Oficiální předávání certifikátů Cambridge English

Již sedmým rokem mají žáci naší školy možnost připravovat se v průběhu školního roku k mezinárodním jazykovým zkouškám Cambridge English. V součinnosti s jazykovou školou International House Akcent Prague mohli žáci naší školy opět skládat zkoušky přímo na naší škole dne 15. října 2023.

Všech 42 žáků, již se ke zkouškám přihlásili, složilo zkoušky úrovně Starters, Movers, KET a PET na výbornou a patří jim velká pochvala. Cesta, kterou žáci ušli, až do dne, kdy získali certifikát, byla podmíněna jejich aktivním přístupem, pílí, chutí na sobě pracovat a vzdělávat se dál ve volném čase. Neméně důležitý byl v tomto jejich pozitivní přístup a bezprostřední komunikace a podpora ze strany vyučujících anglického jazyka. Velká gratulace zazněla z úst vyučujících, již žáky ke zkouškám připravovali, a také od paní ředitelky Kláry Karlíkové, která certifikáty našim žákům předávala a vyzdvihla jejich výborné výkony. 

Všem studentům, kteří se rozhodli ve studiu anglického jazyka touto cestou pokračovat, přejeme hodně úspěchů, pozitivní energie a motivace. V neposlední řadě děkujeme rodičům, již své děti v tomto směru podporují. Pevně věříme, že i nadále budeme žáky inspirovat a vést tak, že je anglický jazyk bude bavit. Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Mgr. Jana Žáková a Ing. Nikol Eliášová, učitelky anglického jazyka