Prázdninové hrátky 

Dne 16. 6. jsme pro naše děti uspořádali prázdninové hrátky. Všichni účastníci přišli ve sportovním oblečení se zásobou pití a vybavení účastnickou kartičkou se shromáždili za školou. Zde si libovolně procházeli jednotlivá stanoviště a po jejich absolvování získali značku do kartičky. Součástí soutěže byly tyto disciplíny: hod na cíl, překážková dráha, jízda na koloběžkách, skoky v pytlích, zdolání dráhy na chůdách, hod míčkem do kloboučku, hod raketkou do dálky a slalom s vejcem na lžíci. Ten, kdo měl hráčskou kartičku vyplněnou, se mohl ještě vrátit tam, kde se mu soutěžení nejvíc líbilo. Vše jsme zdokumentovali i obrazem.

Prázdninové hrátky jsou tradičně načasovány na druhou půlku června, kdy jsou děti již natěšené na prázdniny a aktivity podobného druhu je nejlépe zaujmou a zabaví.

Za vychovatelky ŠD Renata Roubová