Osmáci zase u soudu 

V pondělí 10.6. se uskutečnila exkurze třídy 8.D na Okresním soudu v Příbrami. Žáci se zúčastnili hlavního líčení v přítomnosti státního zástupce, obžalované, zapisovatelky a paní soudkyně. Trestný čin byl paní doktorkou Kalnou podrobně popsán a přiblížen průběh předchozích soudních líčení. Žáci měli prostor na své otázky, které trpělivě a velmi ochotně paní soudkyně a státní zástupce zodpověděli tak, aby žáci všemu porozuměli. Dokonce měli možnost vyslechnout verdikt soudu s konkrétním trestem obžalované.

Velmi si vážíme této možnosti účastnit se soudních líčení a chtěla bych poděkovat paní Dvořákové za zprostředkování těchto zajímavých exkurzí.

Ing. Eliášová Nikol