Ornitologická vycházka

V pátek 3. května 2024 se v okolí naší školy uskutečnila ornitologická vycházka určená pro žáky sedmého a osmého ročníku. Akce proběhla pod záštitou a vedením RNDr. Ondřeje Sedláčka, Ph.D., významného českého biologa a ekologa. S odborným doprovodem si tak žáci v praxi zopakovali své dosavadní znalosti z tématu ptactva a jejich životních strategií. Žáci kupříkladu nahlédli do ptačích budek a prozkoumali jejich složení. Pozorovali vývojová stádia zástupců pěvců, vysvětlili si principy jejich hnízdění a výchovy mláďat. Součástí vycházky bylo i představení dospělých zástupců ptáků z naší krajiny včetně nejrůznějších zajímavostí z jejich života. S ohledem na velmi pozitivní ohlasy se mají žáci na co těšit i v příštím školním roce, neboť plánujeme obdobné a rozsáhlejší „záletnické“ akce!

Mgr. Tadeáš Balík