O2 Chytrá škola 

V měsíci dubnu jsme se zaměřili v rámci digitální gramotnosti i na oblast Youtuberů neboli Yterů. Toto téma je u dětí velice populární.  Položili jsme si několik otázek. Kdo je Youtuber? Jak nás může ovlivnit? Jaký má pro nás přínos? Žáci se virtuálně seznámili s Youtuberkou Hustou Lídou, která pomocí svých videí přináší spoustu důležitých informací o bezpečnosti v digitálním světě. Projekt Hustá Lída je podpořen Linkou Bezpečí a Nadací O2.  Její videa jsou k dispozici na www.hustalida.cz.