O2 Chytrá škola

Měsíc květen byl na naší škole ve znamení vzdělávání. Ve školní družině proběhla dvě tematická odpoledne zaměřená na mediální gramotnost. Představili jsme si například umělou inteligenci a její nástroje, jak napodobovat lidské schopnosti a dovednosti. 

Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili interaktivních workshopů v rámci dvou zajímavých témat. První téma se týkalo nebezpečného obsahu a pornografie na internetu a druhé téma bylo zaměřeno na návykové prvky her a sociálních sítí. 

Mysleli jsme i na rodiče, pro které jsme připravili odbornou besedu s názvem Dítě a jeho digitální svět. 

Jako vždy děkujeme O2 Chytré škole, díky které realizujeme tento osvětový a vzdělávací program.

Denisa Strakulová