Návštěva u hasičů 

Dne 20.4.2023 jsme navštívili s naší školní družinou hasičský záchranný sbor v Příbrami. Děti se mohly seznámit s požární technikou, prohlédnout si hasičskou uniformu a hasičské auto s veškerým vybavením. Navštívili jsme také tělocvičnu, kde hasiči trénují na různých cvičebních přístrojích a cvičnou překážkovou dráhu. V době naší exkurze proběhl i pravý požární poplach a děti mohly vidět, jak hasiči vyjíždějí k zásahu. Rádi bychom poděkovali našim průvodcům, kteří nám poskytli zajímavé informace o práci hasičů. Exkurze se dětem tradičně velmi líbila.

Renata Roubová a Svatava Řechková