Mezinárodní Den dětí ve školní družině

To, že mají rády aktivity, hry a pohyb, ukázaly děti ze školní družiny při sportovním odpoledni ke Dni dětí. Žáci žákovského parlamentu si pro všechny družinové děti připravili stanoviště se sportovními aktivitami v podobě jízdy na koloběžkách, hodu šipkami, překážkové dráhy, střelby na koš, přetahované a mnoho dalšího. Děti se samy rozhodovaly, co si vyzkouší a kde si zazávodí. Nabídka byla pestrá. Na konci nechyběla ani sladká odměna a pamětní list. Velké díky patří dětským organizátorům pod vedením Sylvy Eliášové a Jana Novotného.

Hana Kováčová