Květnové akce ŠD

Děti dětem 1.5. – 31.5. sbírka lízátek pro onkologicky nemocné děti ke Dni dětí

Hasiči – exkurze 5.5.

Divadlo Řimbaba 9., 16.5.

K farma – exkurze 19.5.

Den dětí – sportovní odpoledne ve spolupráci s žákovským parlamentem 30.5.