Konverzační soutěž v anglickém jazyce

30. 1. a 1. 2. se v dopoledních hodinách uskutečnila již tradiční konverzační soutěž v anglickém jazyce. Konverzace se zúčastnili žáci a žákyně 5.–9. ročníků.

Žák či žákyně účastnící se konverzační soutěže má za úkol několik věcí – představit se, popsat obrázek a (vyšší ročníky) hovořit o tématu, jež si daný účastník vylosuje.

Letošní konverzační soutěž byla velmi plodná, konverzovat na běžné každodenní úrovni bylo možné snad ve všech kategoriích. Někteří účastníci nám vyloženě vyrazili dech, a některé musela porota dokonce zastavit (i když velice nerada), jelikož by se jinak na další nedostalo.

O týden později, 6. 2., proběhlo slavnostní vyhlášení, na němž byli oceněni jednak všichni, kteří měli odvahu, vystoupili ze své komfortní zóny a úspěšně zvládli konverzovat s našimi vyučujícími angličtiny, jednak byli vybráni ti, jimž konverzace, jak se říká, sedla a mluvený projev měli nejpovedenější.

Všem zúčastněným gratulujeme a doufáme, že minimálně srovnatelné výkony předvedou i v následujících letech!

Michaela Kvasnicová

Kategorie 5. ročníků

1. místo Michaela Puhalová 5. C

2. místo Anna Hladká 5. C

3. místo Stella Martincová 5. D

Kategorie 6. ročníků

1. místo Sofie Šimánková 6. B

2. místo Adam kuchař 6. C

3. místo Tobiáš Adámek 6. C

Kategorie 7. ročníků

1. místo Benjamin Edward Furness

2. místo Matyáš Mokrý

3. místo Bořek Drozda

Kategorie 8. ročníků

1. místo Magdalena Cinertová

2. místo Kristýna Nyczová

3. místo Sylva Mezeiová

Kategorie 9. ročníků

1. místo Richard Tydlitát

2. místo Lukáš Ježek

3. místo Karolína Šmatláková