Exkurze do Tábora

Čtvrtek 30. 5. se pro páťáky a páťačky vyznačoval nahlédnutím současnosti i historie jihočeského města Tábora, které má – jako mnoho dalších českých měst – poměrně pohnutou historii.

Scházíme se v 7.45 před školou a po prezenci se soukáme do autobusu. Paní učitelky musí rozhodnout pro každý výlet příznačnou situaci – kdo bude sedět na „pětce“. Cesta uběhne rychle a za bezmála hodinu a půl už stojíme pod hradbami v centru Tábora. Škrábeme se na Žižkovo náměstí, kde má celá exkurze začít. Čeká nás několik expozic a prohlídka tamního podzemního labyrintu.

Všech devadesát dětí je rozděleno na dvě velké skupiny. Ty se následně uchylují k různým aktivitám – dvě skupiny vyrazí na níže položený hrad Kotnov a zbylé dvě skupiny zamíří do expozice věnované husitské době a táborskému podzemnímu bludišti.

„Paní učitelko, nejlepší bylo to video o tom, jak se středověká sekyrka dostala do táborského muzea…“ Právě jsme zhlédli tři videa – jedno věnované historickému vývoji města Tábor, další bylo právě o „cestě“ středověké sekyrky do současné doby a poslední bylo věnováno městskému opevnění. Následuje prohlídka muzea a výlez na zdaleka viditelnou věž. Na věži se fotíme a obdivujeme přírodní i lidskou rukou vytvořené krásy města.

S malým zpožděním se opět vrátíme nahoru na Žikovo náměstí a sestupujeme do podzemí. Někteří se zřejmě necítí ve stísněném prostoru úplně nejlépe, pár dětí totiž vypadá, jako kdyby právě absolvovaly několik jízd na centrifuze. Většina však táborské podzemní chodby zdárně prolézá, a nadto se dozvídá mnoho zajímavých informací o využití chodeb a podzemních místností v minulých stoletích.

Exkurzi děti zakončily nákupem suvenýrů, zmrzliny a bubble tea. Z reakcí je patrné, že se výlet povedl, a děti už se těší na další společnou akci!

Michaela Kvasnicová