Ekohrátky ve školní družině

 

Dne 13.2. nás navštívily paní učitelky N. Kozáková a A. Bílková s programem „Ekohrátky“.

Úvodem se děti rozcvičily pod vedením spolužáků z 2. stupně, poté si zahrály pohybovou hru „Pan čáp ztratil čepičku.“

Všechny děti se přihlásily, že třídí odpad, za což je paní učitelky pochválily.

Paní učitelky s dětmi probraly, v čem se skrývá nebezpečí plastů pro naši planetu v názorných fotografiích zvířat, která například spolkla plasty spolu s potravou. Poukázala na to, jak se dá využít tříděný odpad k výrobě různých produktů (nábytek, oblečení, k výrobě hmoty pro výtvarníky atd.).

Poté děti měly za úkol zařazovat různé předměty denní potřeby do kategorií formou hry. Několik vybraných dětí si obléklo trička s obrázky popelnic: žluté na plasty, modré na papír, oranžové na karton, bílé a zelené na sklo a paní učitelky jim přidělovaly předměty, které měli žáci správně roztřídit do popelnic.

Nakonec dostaly děti za úkol nanosit z hromady plastových víček jen víčka své barvy a z nich vytvořit obrázek zvířátka, a tak vznikla liška, kočka, pes, ryba, had. Sladká tečka byla všem odměnou.

Ekohrátky se nám všem velmi líbily a byly vhodným obohacením výchovného programu.

                                                                                           Renata Roubová