Den otevřené školy

Dne 28. 2. 2024 proběhl v naší škole Den otevřené školy.

V dopoledních hodinách k nám zavítalo velké množství paní učitelek z mateřských škol se svými předškoláky. Žáci naší školy se jich ujali a předškoláčci měli možnost zúčastnit se výuky spolu se staršími dětmi. Školky vstoupily do hodin matematiky, českého jazyka, angličtiny…  Děti plnily nejrůznější úkoly, sportovaly v tělocvičně, vyráběly záložky a jiné upomínkové předměty, zpívaly a učily se první anglická slovíčka.

V odpoledních hodinách se do školy přišli podívat rodiče budoucích prvňáčků. Přivedli s sebou i své děti. Naše paní učitelky je školou provedly. Zodpověděly mnoho dotazů. Rodiče nahlédli do prostor školní družiny i 1. stupně. Ve třídách byla připravena „ochutnávka“ jednotlivých předmětů, které se na naší škole vyučují.

Hojná dopolední i odpolední účast nás přesvědčila o oblibě této akce.