Den otevřené školy 

V úterý 21. února se brány školy otevřely všem budoucím předškolákům, jejich učitelkám z mateřské školky i rodičům. 

Celé dopoledne proudily dovnitř skupiny z mateřských školek, aby nasály atmosféru naší školy, seznámily se s prací dětí na 1. stupni, vyrobily si indiánskou čelenku, záložku do knížky nebo medaili. Školáci se se svými třídními učitelkami na tento den pečlivě připravili, dveře tříd byly opravdu otevřené. Žáci 5. ročníku návštěvy po škole provázeli a také jim nachystali program v tělocvičně. 

Odpoledne školu navštívili zejména rodiče a měli možnost projít si školní družinu, prohlédnout si učebnu s pomůckami pro Hejného metodu výuky matematiky a učebnu s ukázkami sešitů i interaktivního programu pro výuku písma Comenia script. V poslední učebně pak měli možnost popovídat si s paní učitelkami, které vyučují anglický jazyk unikátní a mimořádně úspěšnou metodou Helen Doron. Děti si s rodiči mohli vyzkoušet i hravé úkoly na interaktivní tabuli. 

Celý den nás provázelo sluníčko a příjemná atmosféra. Poděkování patří všem dětem a dospělým, kteří tento den připravovali. Nezbývá než věřit, že v září se škola otevře mnoha natěšeným prvňáčkům.

učitelky 1. stupně ZŠ Školní