Dějepisná exkurze do Polska 

Každý žák by měl zažít dějepis trochu jinak. A tak se vybraní žáci devátého ročníku vydali na dějepisnou exkurzi do Polska. Jejich cílem se stala Osvětim, Krakov a solné doly Wieliczka.

Na cestu jsme se vydali v brzkých ranních hodinách. Cesta utekla poměrně rychle, protože ji téměř všichni prospali, a nabrali tak síly na velmi náročný den. Po půl deváté jsme už byli za hranicemi. Naší první zastávkou se stal koncentrační tábor Osvětim – Březinka. Žáci byli na hodinách dějepisu informováni, co je za zdmi koncentračního tábora čeká, přesto se někteří z nich neubránili slzám. Bohužel i tahle část nedávné minulosti je součástí našich dějin a nemůžeme před ní zavírat oči. Zhruba po tří hodinové prohlídce nás čekala zábavnější část exkurze – prohlídka Krakova. Před tím jsme se ale jeli ještě ubytovat do centra města. V hostelu už nás čekali dva polští průvodci, kteří nás seznámili s dějinami Krakova. Navštívili jsme židovskou čtvrť Kazimír, která je součástí krakovského starého města zapsaného v seznamu UNESCO, hrad polských králů, největší krakovské náměstí a současně i jedno z největších náměstí v Evropě. Pak už následovala chutná večeře v italské restauraci a zasloužený odpočinek v našem hostelu.

Druhý den jsme se těšili na návštěvu solných dolů Wieliczka. Doly patří k nejstarším solným dolům na světě. Sůl se zde začala těžit zhruba v polovině 13. století. Prohlídka se všem moc líbila. Na památku si většina žáků zakoupila suvenýry, jak jinak než s místní solí.

Celá exkurze byla velmi zdařilá, věříme, že žáci si ji užili a odnesli si nové množství informací, a především další nezapomenutelné zážitky.

Velké poděkování patří dějepisářce paní učitelce Šorfové, která celou exkurzi zorganizovala.

Barbora Jandová