Chytrá škola

Na základě grantového programu O2 Chytrá škola se dne 20. 2. 2024 realizovalo vzdělávací

odpoledne pro žáky navštěvující školní družinu. Žáci se pomocí interaktivních metod dozvěděli základní informace z oblasti mediální gramotnosti a

kritického myšlení. Program byl zaměřen i na problematiku sociálních sítí a bezpečného chování na internetu.

Mgr. Denisa Strakulová