Chemické odpoledne, tuhneme 3, 2, 1, teď!

Ve středu 19. června se na škole uskutečnilo poslední chemické odpoledne tohoto školní roku určené pro žáky pátých, šestých a sedmých ročníků. V rámci posledního tematického cyklu přírodovědného poznávání si žáci na vlastní kůži vyzkoušeli přípravu a tvorbu sádrových odlitků zvířecích stop, přírodních schránek a pohádkových postaviček. Velká pochvala náleží všem zúčastněným, neboť nikdo z žáků nakonec „neztuhnul“, i když moc popravdě nechybělo, a pozornost se tak mohla přesunout na solné roztoky, s jejichž pomocí žáci vytvořili pestrou duhu ve zkumavce. Hezké prázdniny, vidíme v příštím školním roce! 😊

Mgr. Tadeáš Balík, Mgr. Alena Bílková a Mgr. Petra Šorfová