Čarodějnici na stopě 

Na čarodějnický pátek 28. dubna se žáci z 9. a 5. oddělení mohli účastnit nevšední akce – čarodějnické stezky plné úkolů, které se konaly v rámci programu družiny. Program probíhal v tunelu naší školy, kde se žáčci rozdělili do skupin a dostali tajný dopis a  zprávu, kterou museli rozluštit. Každý úkol byl spojen s určitým magickým prvkem a tak si všichni při plnění úkolů mohli procvičit své dovednosti a fantazii.

Ze začarování se děti mohly vysvobodit splněním úkolů, jako bylo například vymyšlení tematické básničky, vyřčení magických ingrediencí na polévku či rozesmání někoho z druhé skupiny. Žáci museli spolupracovat, vymýšlet strategie a týmově přemýšlet, jak nejlépe úkoly splnit.

Po splnění všech úkolů se shromáždili na závěrečném čarodějnickém dýchánku, kde tvořili kouzelné lektvary ať už podle začarované kuchařky, či své vlastní. Každá skupina dostala za splnění všech úkolů sladkou magickou odměnu a všichni účastníci zažili nejen spoustu zábavy, ale odnesli si i nové zážitky a zkušenosti.

Hana Kováčová