Březen, za kamna vlezem … aneb střípky z 5. oddělení ŠD

Bbylo- nebylo- opět zajímavé čtení a povídání v naší školní knihovně   

      s oblíbenou knihovnicí Petrou…

Ř– řešíme rébusy, hlavolamy, přírodovědné hlavylámání a kvízy…a hlavně se

     poučíme a pobavíme při besedě s paní z Hornického muzea z našeho města

     – minerály nás baví a leccos o nich i víme

Eenergie při malém karnevalovém odpoledni bylo ažaž, ale někteří při tom

     pozapomněli, že by bylo dobré připravit si i masku…že by se ti starší cítili až

     tak staří, že vzít si masku je „trapné?????“

Zzajímavé připomenutí Mezinárodního dne dětí postižených Downovým

     syndromem a proto PONOŽKOVÝ DEN….

Eenergii, kterou v sobě mnozí nezapřou, jsme využili i při procházce a hrách

     v přírodě, pokud nám to počasí dovolilo…

N- neleníme, tvoříme na velikonoční svátky…hnízdo pro čápy, stojan s vajíčky,    

     výzdobu do svých pokojíčků nebo jen tak pro radost těm, které chceme

     potěšit…

Odměna za celý měsíc byla sladká, pochutnali jsme si na výborných

palačinkách. Celkem zajímavý měsíc…

 

                                                             za V. oddělení ŠD Jana Kabátová