Atletická všestrannost 1. stupně

Minulý týden se konala jedna z posledních soutěží školní sportovní ligy – atletická všestrannost 1. stupně. Byla rozdělena do 2 dnů. Jeden den soupeřily děti z 1.–3. tříd a druhý den 4. a 5. tříd. Všichni se utkali ve stejných disciplínách – sprint na 50 m, skok do dálky a hod míčkem. Ve skoku i hodu měly děti 3 pokusy, počítal se nejdelší.

Dětem děkujeme za reprezentaci školy, na výsledky zatím čekáme.

Kateřina Hradecká