Advent ve školní družině

Prosinec je měsíc plný očekávání a jinak tomu není ani ve školní družině. V tomto krásném adventním čase jsme uspořádali sběrovou akci „Pomáháme zvířátkům“, podíleli jsme se na výzdobě čertovského stromu na Nováku, tvořili ve vánočních dílnách přání a drobné dárečky pro své nejbližší.

Některá oddělení uskutečnila zábavné odpoledne „S čerty nejsou žerty“, jiná navštívila vánočně laděné Hornické muzeum na Březových horách. Děti se vydaly za čerty a Mikulášem do dolu Marie a kupodivu žádné z dítek v pekle nezůstalo, ba naopak, všechna si od svatého Mikuláše odnesla malou nadílku.

Další krásnou akcí byla tradiční „Štědrovečerní šichta“ na dole Anna, kde se děti dozvěděly, jak to chodilo na Štědrý den v hornických rodinách na Příbramsku, projely se důlním vláčkem a prošly vánočně nazdobenou štolou. Navštívili jsme také výstavu betlémů na Zámečku a cestou jsme obdivovali krásný betlém v životní velikosti.

Spolu s blížícími se prázdninami se přiblížil i čas posledních tradičních akcí, které probíhají ve všech odděleních. Jsou jimi „Strom pro ptáčky“, kdy děti přinesly jedlé ozdoby a nazdobily jimi ptáčkům strom někde v okolí školy, a „Vánoční posezení s nadílkou hraček“. Děti zpívaly koledy, něco dobrého od maminek pojedly, vyzkoušely některé z tradičních vánočních zvyků a nadšeně rozbalovaly nové hračky. 

Těmito krásnými akcemi byl kalendářní rok ukončen a my už se společně s dětmi těšíme, co přinese ten nový.

Za ŠD Jitka Kupková