Provoz školní družiny během ředitelského volna

Na 25. 11. bylo vyhlášeno řediteslké volno, i přesto je však možné využít školní družiny. Je však potřeba se dopředu přihlásit.

Přihlášení: e-mail dolakova@skolni.pb.cz

Nejpozději do 25. 11. 2022

Provoz ŠD: 8.00–15.00

Oběd v ŠJ: cena 100 Kč (bez dotace MŠ)