Provoz školní družiny o pololetních prázdninách 

Školní družina: Pololetní prázdniny

Přihlášení: e-mail dolakova@skolni.pb.cz

Nejpozději do 13.1.2023

Provoz za podmínek – viz další informace